Дирекция „Бюро по труда“Ботевград започна информационна кампания на открито за бизнеса

От днес – 21 юли Дирекция „Бюро по труда“ Ботевград започна информационна кампания на открито за бизнеса по два проекта и мярката 60/40.

Целите на проекта „Заетост за теб“ е да окаже подкрепа при намиране на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. В проекта могат да се включат работодатели от всички сектори на икономиката с изключение на осъществяващите дейност с рибарство и аквакултури, селско стопанство и други недопустими за получаване на средства по режима „De minimis“ на регал.1407/ 2013 година. Финансова помощ е за срок до три месеца и чрез нея се покриват разходите за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата и дължимите работодателски осигурителни вноски върху нея. Работодателите могат да намерят регистрирани в бюрото по труда безработни лица, които не са били наети при тях в период не по-малък от един месец от подаване на заявката, за да се гарантира устойчивост . Необходимо е да се запази заетост на 75% от тях за период равен на периода на субсидираната заетост. Проектът стартира от 1 юли 2020 година и ще продължи до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID 19 работодателите могат да получат компенсации за запазване заетостта на техните работници или служители в случай, че са предприятие ли самоосигуряващо се лице, осъществяващо икономическа си дейност в сферата на транспорта и туризма. Вследствие на директното въздействие на пандемията пряко засегнатите фирми и самоосигуряващи се лица трябва да декларират и удостоверят намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението на проекта. Компенсациите в размер на 290 лв са за всеки работник или служител и се изплащат за цял календарен месец, считано от първи юли 2020 година за не повече от шест месеца. Работодателят следва да запази заетостта, а самоосигуряващото селице дейността си за допълнителен период равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации.

Регламентира се нов дизайн на мярката 60/ 40, която до края на месец юни се прилагаше по ПМС 55/2020. Работодателите могат да започнат или да продължат да получават финансова подкрепа техния персонал, нает по трудов договор преди извънредното положение в размер на 60% от осигурителния доход за месец май 2020. Средствата по ПМС 151/2020 ще се предоставят за период до три месеца – от 1 юли до 30 септември, като ангажимент на работодателя след това е да запази заетостта им за същия период. Допустими са кандидатите от почти всички сектори на икономиката, с изключение на селското стопанство, финансираните с публични средства образование, здравеопазване, управление и други, като за сектор хотелиерство и ресторантьорство дори са предвидени облекчени условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *