По една парочистачка във всяка детска градина в Ботевград

В деловодството на община Ботевград е постъпила докладна записка от директорите на детски заведения в община Ботевград, в която е описана необходимостта от осигуряване на оптимални условия за ограничаване разпространението на вируса на COVID 9.

На 02.07.2020г. директорите на детските заведения са присъствали на демонстрация на професионална система за почистване и дезинфекция ЕУ 30001 . Температурата на работа на системата е 170 градуса. Благодарение на това се е постига пълна дезинфекция на почистеното помещение.

Съгласно писмо на Министъра на околната среда и водите се предоставя възможност на общините да кандидатстват пред МОСВ за разходване до 30 на сто на натрупаните средства по чл.60, ал.2, т. 1 и 2 и чл.64,ал.1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО.

Във връзка с това кметът на общината Иван Гавалюгов предлага Общински съвет-Ботевград да гласува средства в размер на 47 988 лв за закупуването на професионалните системи ЕV 30001.

В писмото си до общинското ръководство директорите на детските заведения изтъкват, че предимствата на този уред са, „че работи изцяло с вода, която преобразува в суха пара като по този начин осигурява не само почистване, но и дезинфекция на всички повърхности – подове, стени, прозорци, мебели, матраци, играчки и др. в дълбочина и без дезинфекционни препарати. Осигурява подходящата хигиена на помещенията, включително и на въздуха в тях“.

1 thought on “По една парочистачка във всяка детска градина в Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *