Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Доброволци почистиха и облагородиха пространството около чешмата с „желязната вода“ в с. Липница

Доброволческо събитие за почистване и облагородяване на пространството около чешмата с „желязната вода“ в с. Липница, организирано от  Сдружение „МИГ Ботевград“, се състоя вчера – 8 август. Близо 20 доброволци се включиха в почистване на пространството пред чешмата от избуяла растителност и битови отпадъци, които бяха изведени от мястото. Сглобените и монтирани маси и пейки бяха лакирани с лак, след което доброволците се заеха да сглобят и люлка от дърво.

В последвалата част от програмата включилите се в инициативата граждани обсъдиха и приеха План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевградпо проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, в който МИГ Ботевград е партньор. Засегната бе темата как в миналото се е провеждала и как в настоящето се провежда политика за поддържане на горския фонд, кога се налага залесяване, как земята може да се използва, за да бъде полезна на своите стопани. В дискусията се включиха представители на различни професионални сектори, като сред тях бе и висш горски служител, който приведе различни случаи в пример за опазване и поддържане на горите.

Присъстващите получиха указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територията на община Ботевград. Чрез диалог в разговорите бе утвърден модел за участие на гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината.


Докладът е достъпен на следния линк:

http://mig.botevgrad.bg/bg/news/view/finalen-doklad-plan-za-mnogofunktsionalno-upravlenie-i-ustoychivo-razvitie-na-gorite-i-zemite-na-teritoriya-na-obshtina-botevgradpurgb–80

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“.ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *