Приета бе информация относно готовността на Община Ботевград за работа при зимни условия

Общински съвет-Ботевград прие днес информация относно готовността на Община Ботевград за работа при зимни условия. Докладната записка бе подкрепена с гласовете на всички 21 присъстващи съветници.

Извършени са ремонтни дейности в урбанизираните територии на общината и общинската пътна мрежа, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата, както следва:
• Благоустрояване на междублокови пространства;
• Текущ ремонт на асфалтови покрития – по ул. Захари Стоянов в гр. Ботевград, ул. Дунав в село Трудовец и изкърпване на улична мрежа на територията на общината;
• Текущ ремонт на трошенокаменни настилки (в селата Радотина, Рашково, Гурково, Боженица, Елов дол);
• Ремонт на тротоарни настилки и изграждане на джобове за паркиране (в централна градска част);
• Укрепване на участък прилежащ към река Стара Река във в.з „Зелин“;

Предвижда се неизпълнените дейности, произтичащи от гореизброените да приключат до 15.11.2021 г.

Зимното поддържане на улиците в град Ботевград, вилните зони Зелин, Чеканица и малките села ще се извършва от ОП ”БКС”. За големите села от общината почистването ще бъде организирано от кметовете на селата.

Поддържането на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград (Път Е-79 и Път Е-83) отново ще се осъществява съвместно с Областно пътно управление (ОПУ), съгласно подписан споразумителен протокол.

Предстои процедура по Закон за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител за снегопочистване на общинската пътна мрежа. Съответно с избранита фирма, отговаряща на изискванията ще се сключи договор.

В информацията са псосочени и дейностите по изграждане и ремонт на канализации, водопроводи и ремонтно-възстановителни работи на територията на общината:
• Текущ ремонт и подмяна на водопровод (по улици в гр. Ботевград и селата Врачеш, Радотина, Рашково, Литаково, Новачене, Скравена и Трудовец);
• Изграждане на канализация (в селата Гурково, Скравена и Литаково);
• Почистване и видеозаснемане на канализация и ревизионни шахти;
• Текущ ремонт на отводнителни съоръжения по пътища;
• Текущ ремонт на резервоар (в село Боженица, местност Урвич);
• Текущ ремонт на дренажни системи (около църквата в село Липница);

Осъществени са дейности по рационализиране и подобряване на енергийните системи в общинската собственост, в това число детски градини и ясли, училища и обществени институции – една от най – важните задачи в работата на общината е подготовката на детските градини и ясли, училищата и културните институции за нормална работа при зимни условия. За същото е изпълнено следното:
• Преустройство, пристройка и изграждане на нови сгради (в ДГ „Иглика“ в гр. Ботевград, ДГ „Здравец“ в село Литаково);
• Основен ремонт на сграда и преработка на отоплителна инсталация (в ДГ „Зора“ в село Новачене и ОУ „Кирил и Методий“ в село Трудовец);

Извършена е частична преработка на отоплителна и газова инсталация в ОУ „Васил Левски“, ДГ „Иглика“, ДГ „Звънче“ , ДГ „Синчец“ в гр. Ботевград и ДГ „Здравец“ в село Трудовец. В това число на:
• Ремонт на вътрешни колектори (в сградата на НЧ „Христо Ботев 1884г.);
• Ремонт на църква (Св. св. Чудотворци Козма и Дамян в село Скравена);
• Ремонт в сградата на ЦНСТДМУ „Д-р Иван Цветков“ и „Д-р Адриан Атанасов“ в гр. Ботевград;
• Ремонт на „Младежки дом“

Всички общински предприятия ОП „БКС“, ОП „Балкан“, Почивна база „Боженишки урвич“, ОП „Туризъм“ и „Депо за неопасни отпадъци“ са уведомени за необходимостта от преглед на отоплителните инсталации и осигуряване на гориво за нормални услоявия на работа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *