Обявена е обществена поръчка за реконструкция на ВиК мрежите на Врачеш и Трудовец- Етап 2

Снимка: Dreamstime

Община Ботевград обяви общствена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводна система по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция на водопроводната система в с. Врачеш, община Ботевград – ЕТАП II; Обособена позиция №2: Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград – ЕТАП II„.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 10 835 823,55 лв, без включен ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 17 яну 2022 г (понеделник ), 23:59ч.

При подмяна на водопровода в Трудовец старите азбесто-циментови
тръби ще бъдат подменнеи с тръби и сградни отклонения от полиетилен с висока плътност. Рехабилитацията на водопроводните клонове ще се извършва по безизкопен способ чрез хоризонтално сондиране или от типа тръба-втръба по методите „Слип-лайнинг“ или „Бърст-лайнинг“ . Общата дължина на съществуващата водопроводна мрежа в селото е 32473,85м.

Във Врачеш по изискване на Възложителя трасетата на новопроектираните водопроводи съвпадат с разположението на съществуващата водопроводна мрежа, която е част от активите и се експлоатира от „ВиК Бебреш“.
Предвиждат се противопожарни надземни хидранти, които са разположени на не повече от 150 м един от друг. Всички те трябва да са оборудвани със спирателен кран ф80 мм. В проекта е заложен монтажът на изолационни спирателни кранове. Общата дължина на съществуващата водопроводна мрежа в селото е 27152,33 м.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *