170 най-нуждаещи се жители от община Eтрополе ще продължат да получават топъл обяд до края на юни

Агенцията за социално подпомагане ще сключи Допълнително споразумение  с Община Етрополе по проект:  „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Етрополе”. Проектът се финансира по процедура „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
До 30.06.2022 г. 170 жители на района ще продължат да  получават топъл обяд от избран чрез обществена поръчка изпълнител за района. Топлият обяд ще продължи да се предоставя в работни дни и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
Целева група по проекта са 170 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса Covid-19, както и за крайнонуждаещите се.
Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последствията от нея.
Жителите, които имат желание да се включат в проекта, следва да отговарят на следните критерии, определени от Агенцията за социално подпомагане:
•    Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; 
•    Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
•    Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Желаещите да получават топъл обяд, трябва да попълнят в Домашен социален патронаж гр. Етрополе находящ се на адрес : пл. Девети септември № 14 следните докумети:
•    Заявление – декларация;
•    Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.
За допълнителна информация и съдействие : тел. 0720/ 6 2170.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.