Днес ще се проведат обществени представяния на 3 идейни проекта

Днес ще се проведат обществени представяния на 3 идейни проекта. С оглед епидемичната обстановка в страната обществените обсъждания ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време, чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android).

Първото представяне започва от 17:00ч., като кметът г-н Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация ще представят идеен проект за основен ремонт на ул.„Гурко“,тротоарна настилка по бул.„България“ и благоустрояване в кв.76 и кв.77.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 18 януари 2022 г. (вторник) от 17:00ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzViYWFmY2UtZDJjMC00MTIyLTkxZTYtODdiMmQzMDEyMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

От 18:00 ч. започва представянето на идеен проект за пешеходна алея по Стара река.

Проектът има за цел да представи идейно решение за пешеходна алея с ширина 3,5м по поречието на Стара река, свързваща центъра с околовръсното на града, а на по следващ етап с вилна зона „Зелин“.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 18 януари 2022 г. (вторник) от 18:00ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM0MWQ4MzctZmM0Mi00MTVmLTgwNjMtZjRjMzgyZWQ4MmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Последното представяне започва от 19.00ч. и ще покаже идеен проект „Светкавица“.

Идеен проект “Светкавица” представлява идейно решение на пространствата на запад от супермаркет “Кауфланд” включвайки ул. “Хаджи Димитър” и имота на стадион “Светкавица”, на север по ул. “Хан Аспарух” до “Културен дом” и Квартален клуб”.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 18 януари 2022 г. (вторник) от 19:00ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjOTY2OTAtODdjNi00Y2VmLWJiYmQtYmQ5OWQzYmRlM2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *