Трима съветници попълват сътава на три постоянни комисии в Общински съвет-Ботевград

Във връзка с подадено заявление за оставка до Общинската избирателна комисия от Йордан Тодоров Арбов за прекратяване правомощията му, като общински съветник в мандат 2019-2023 година и във връзка с това, че той беше член в Постоянната комисия по териториално развитие и екология и секретар на ПК по местно самоуправление и законност , следва да бъдат попълнени комисиите. Да припомним, че Арбов бе назначен за директор на ОП БКС, след овакантяване на длъжността от Иван Гуленов.

Предстои Общински съвет-Ботевград на предстоящата си сесия на 27 януари на основание разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието е Общинската администрация, е необходимо да утвърди нови трима общински съветници в състава на горепосочените комисии, както следва:

  1. Избира за секретар на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност – Ваня Красимирова Иванова- ПП МИР
  2. Избира за член на Постоянната комисия по териториално развитие и екология – Мартин Николаев Василев- предстои да положи клетва като общински съветник от ПП МИР
  3. Избира за член на Постоянната комисия по образование, наука, култура и духовни дейности – Цветослав Маринов Захариев от МК ДИБО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.