52 311 лв за закупуване на мебели за „Вътрешно отделение“ на МБАЛ-Ботевград предстои да отпусне Общински съвет

В общинска администрация Ботевград е постъпила докладна записка от Орлин Цветков – управител на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с искане за отпускане на финансови средства от община Ботевград за закупуване на мебели за нуждата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.

Искането е във връзка с извършване на ремонт на болницата и възможността да се използва пълния капацитет на новоремонтираното „Вътрешно отделение“.

Предстои Общински съвет-Ботевград да даде съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 52 311 лева с включен ДДС на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.

Управителят на болницата, д-р Орлин Цветков посочва в искането , че с оглед на повишената заболеваемост от Ковид има възможност в средата на февруари да се използва пълния капацитет на новоремонтираното „Вътрешно отделение“ основно поради наличието на централната инсталация за кислород и възможностите за тестване в лабораторията по Микробиология. За да бъде извършено мебелиране на отделението Цветков е получил оферти от две фирми – „Сигнум 79“ ЕООД и „МС Майкъл Симеонов“ЕООД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.