Предстои обществено обсъждане на промените в правилата за паркиране на територията на община Ботевград

Във връзка с желанието на Община Ботевград да направи по-удобно и безопасно придвижването по улиците за всички участници в движението и по повод предприетите ефективни действия по контрол за спазването на нормативните разпоредби за престой и паркиране на автомобилите в населените места, Кметът на общината г-н Иван Гавалюгов организира онлайн среща-дискусия по темата, на която всеки заинтересован гражданин може да постави своите въпроси, да сподели проблем, да направи предложение или да изкаже мнение по темата.

Вярваме,  че само с активното гражданско участие и съдействие, желанието ни за по-удобни и безопасни улици за всички нас може да се реализира своевременно и по най-ефикасен начин.

С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 26 януари 2022 г. (сряда) от 17:00 ч., чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android през браузър или приложение) на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVmNjBkNWEtMjU2OC00NTYxLWE5OGEtMjY1MTU0MTQyOTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *