На 9 февруари ще бъде годишният технически преглед на земеделската и горската техника

На 9 февруари ще бъде годишният технически преглед на земеделската техника.

Собствениците, трябва да се да се да се явявят с техниката си в Ботевград пред Бившото МТС от 09.30 – 12.00 часа или в с. Литаково пред Кметството от -13.00 – 15.00 часа.

На същата дата, да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини.

  На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.