Общински съвет -Ботевград отхвърли предложението за домуване на МПС до 2,5 тона на уличното платно

Общински съвет-Ботевград не прие предложението на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов  относно домуването в часовия дипазано 20.00ч 6.00ч  на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета на уличните платна. Това бе една от превдложените промени за изменение на Наредба 1.

Вносителят на Докладната записка бе предложил на съветниците създаване на  чл. 23а в Наредба 1 със следното съдържание: „По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходците.“.

Общинският съветник Цветан Миньовски изрази несъгласие с кмета Гавалюгов във връзка с ограничението до 2.5 тона. Той посочи, че  законът позволява с любителска книжка и с винетка да пътуват бусчетата. „Ние слагаме една спирачка на хората. Моят джип е три тона. Съгласно вашето предложение не трябва да го карам и спирам в Ботевград“, възмутено заяви Миньовски. Той призова своите колеги общински съветници да преценят изменението в наредбата  дали е целесъобразно. Според него до 3т паркиране на уличното платно е нормално и община Ботевград е първата община, която въвежда това ограничение.

В отговор кметът Иван Гавалюгов заяви, че не сме първата община. „За мен улицата трябва да е последното място,където трябва да се паркира един автомобил. Първо трябва да е двора и гаража. За стопанските субекти , след като развиват стопанска дейност, да имат условия за тази дейност – да паркират в стопанския двор или ведомствения двор“, категоричен бе кметът Гавалюгов.

Въпреки аргументите на кмета общинските съветници не подкрепиха Докладната записка. Единадесет съветници гласуваха „за“, седем се въздържаха и трима бяха против. Така предложението не бе прието.

Вижте аргументите на общинския съветник Цветан Миньовски и на кмета Иван Гавалюгов.

Очаквайте още информация от дискусията по тази тема.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.