Издадоха разрешение за строеж на газопровода със Сърбия в землището на град Драгоман (КАРТА)

Министерството на регионалното развитие издаде разрешение за строеж на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, етап: „Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Драгоман“, на територията на: землище гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област.

Началото на трасето на газопровода е от съществуваща площадка за очистно съоръжение „Нови Искър” от националния газопровод. Дължина на целия газопровод от началната точка до точката на пресичане на българо-сръбската граница в размер наоколо 62 км.

Предвижда се да бъдат изградени газопроводни отклонения за АГРС “Сливница” с дължина около 0.2 km и за АГРС “Драгоман” с дължина около 0.1 km.

Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „б“, „Г“ и „л“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 4, т. 1, буква „д“ от Наредба No1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” чрез МРРБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.