Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Пр­­­оменят съставите на две Постоянни комисии в Общински съвет-Ботевград

С решение №5 от 20 ноември 2019 година бяха създадени Постоянните комисии към Общински съвет -Ботевград, мандат 2015-2019г и избрани съставите им.

В същото решение е установено, че един общински съветник е в ръководствата на три Постоянни комисии, което е в противоречие с разпоредбата на чл.22, ал.4 от действащия Правилник за организация и дейност на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация. В същото време има общински съветници, които не са избрани в нито една комисия, съгласно чл.48, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В предвид на това председателят на ОбС д-р Илин Черняшки ще предложи на Общински съвет на Община Ботевград да вземе решение, на предстоящата извънредна сесия на 3 декември, да промени съставите на две от комисиите, както следва:

В Постоянната комисия по местно самоуправление и законност Цветан Цолов (ППМИР), който бе избран за секретар, става член на комисията, а неговото място като такъв заема Йордан Арбов (ПП МИР). Цолов остава член в комисията. Тя придобива вида:

Председател: д-р Марияна Младенова Горгачева (БСП)

Секретар: Йордан Тодоров Арбов )(ПП МИР)

Членове: Цветан Цветозаров Цолов (ПП МИР)

Георги Даринов Донков (ПП ГЕРБ)

Тихомир Събков Найденов (ПП МИР)

В Постоянната комисия по териториално развитие и екология на мястото на д-р Елица Петрова (ПП МИР) ще бъде избран Любчо Васлиев (МК ДИБО). Предложнието на председателя е комисията да придобие вида:

Председател: Тихомир Събков Найденов (ПП МИР)

Секретар:д-р Веселка Иванова Георгиева – Златева (БСП)

Членове:

Любчо Симеонов Василев (МК ДИБО)

Йордан Тодоров Арбов (ППМИР)

Кирил Тодоров Руневски (ППГЕРБ)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *