Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Библиотеката в Скравена получи първите си книги по проект на МК

Библиотеката към Народно читалище „19-ти февруари“ в с.Скравна вече е с обновен литературен фонд, благодарение на проект на отдела по регионални дейности към Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Проектното предложение е одобрено на първата сесия. Новите книги вече са достъпни за читателите, а заглавията са изключително разнообразни. Библиотеката е отправила още едно проектно предложение по проекта, което е одобрено на втора сесия и скоро ще бъде реализирано. Сред приоритетите на проекта са:

  • Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в традиционен вид и на електронни носители);
  • Утвърждаване на Национална програма за участие на библиотеките в Информационното общество, за осигуряване достъп до ресурсите на националните и международни бази данни;
  • Развитие на териториалните библиотечни мрежи на базата на регионалните и водещите читалищни библиотеки като предпоставка за равноправен достъп на гражданите до информация, възможности за учене през целия живот за квалификация и преквалификация, за задоволяване на културни потребности;
  • Усъвършенстване системата на финансиране, с оглед осигуряване на необходимите информационни, кадрови и материални ресурси, както чрез бюджета, така и чрез реализирането на проекти и програми;
  • Оптимизиране броя на библиотеките и организацията на обслужване в съответствие с практиката на страните членки на ЕС и с действителните потребности на всеки регион;
  • Усъвършенстване на нормативната уредба на библиотеките (с предимство за регионалните и читалищните библиотеки);
  • Активизиране сътрудничеството на МК с областите, общините и ведомствата, с цел координиране оптимизацията на библиотечното обслужване и осъществяване на съвместни проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *