Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Нова програма за саниране на блокове в Ботевград, дава възможност за подаване на заявления до 10 януари

Община Ботевград обяви, че ще кандидатства с три проекта по ОП „Региони в растеж“ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и в тази връзка ще приема документи от сдружения на етажна собственост. Срокът за подаване на  документите е 10 януари 2020 г.

Стойността на всеки един от проектите е до 1,5 млн.лв.,а срокът, в който общината трябва да подаде документи по проекта е 27 март.

По време на информационната среща с граждани кметът Иван Гавалюгов заяви, че ще бъдат включени до 10 блока. За да бъдат приети заявленията е необходимо съгласие на 95% от собствениците.

В процедурата община Ботевград ще участва на конкурентен принцип с всички останали 27 общини от 4-то йерархично ниво за получаване на финансиране на проектните предложения. Съгласно изискванията на процедурата всеки кандидат не може да подаде повече от 3 проектни предложения.

Кандидатстването стана възможно, след като  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. Община Ботевград е допустим кандидат, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *