Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общината ще застрахова имоти – частна общинска собственост. Вижте кои са те!

Общинските съветници в Ботевград  със свое решение гласуваха кои имоти- частна общинска собственост, ще бъдат застраховани срещу природни бедствия и земетресения. Решението бе взето, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, според който Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователни рискове по чл. 9, ал. 1 от същия закон. Решението бе взето с гласовете на 28 съветници, на редоната сесия на 19 декември.

Имотите, които община Ботевград ще застрахова са:

 1. Сграда-бивш пионерски дом – построена 1951г
 2. Западна част на Ритуална зала -Пенсионерски клуб
 3. Ритуална зала за тъжни в ж.к Васил Левски , Ботевград
 4. Спортно тренировъчен комплекс в ОУ „В. Левски” – построена 1977г
 5. Спортно тренировъчен комплекс -плувен басейн в Ботевград
 6. Триетажна масивна сграда/ „Родина”/ –  гр.Ботевград, пл..Саранск 10
 7. Сграда доболнична помощ /бивша поликлиника/
 8. Общинска част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе-аперитив в болницата
 9. Общинска част от двуетажна масивна сграда – бивша поща в болницата
 10. Три сгради в бивше редовно поделение
 11. Сграден фонд в бивша собственост на „Родина 75И”- 22 бр.сгради, ул.”Севаст Огнян” гр. Ботевград
 12. Седеметажна масивна сграда и сутерен с площ от 707 кв.м. /бивш стационар в болницата/
 13. Сграден фонд ПСПВ Чеканица – гр.Ботевград
 14. Сграден фонд ПСПВ – Трудовец
 15. Сграден фонд ПСПВ-Литаково
 16. Сграден фонд ПСПВ-Врачеш

17. Сграден фонд регионално депо за неопасни отпадъци – Ботевград

18. Самостоятелна сграда със застроена площ от 200 кв.м., построена 1969г., реконструирана през 2010г с предназначение: Клуб за културно-масова дейност в с.Трудовец, УПИ I-за училище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *