Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Становище на „Агроинженеринг-90“:Къде отива водата на язовир Бебреш?

Във връзка с многократните медийни изяви на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, ръководството на „Агроинженеринг-90“ ЕООД (собственик на МВЕЦ „Бебреш“) заявява:

Твърденията, че МВЕЦ „Бебреш“ е отговорна за ниското ниво на водите в язовир Бебреш, че „работи нерегламентирано“ и „извън обхвата на своето разрешително“ са абсолютно неверни и манипулативни. МВЕЦ „Бебреш“ притежава Разрешение от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на вода за производство на електрическа енергия в размер на 18 милиона куб.метра годишно. По силата на Споразумение между „Агроинженеринг-90“, „Напоителни системи“  и „ВиК Бебреш“ от 21.08.2018 г., на МВЕЦ „Бебреш“ бяха дадени права да извършва дейност при води до 12,5 метра под преливния ръб на язовир Бебреш. Предвид факта, че по време на подписването на въпросното споразумение „ВиК Бебреш“ беше 100% общинско предприятие, това обстоятелство е отлично известно на Община Ботевград.

Същевременно, МВЕЦ „Бебреш“ напълно спря производствената си дейност на 25.09.2018 г. – преди  470 дни. Оттогава до днес централата е била пускана с цел профилактика на съоръженията общо два пъти – от 20 до 28 май и от 18 до 24 юни 2019 г., като за целта е използвала и заплатила водни количества в размер на 749,6 хиляди куб.м. – тоест, минимална част от разрешеното ѝ годишно потребление.

В деня, когато централата приключи своята втора профилактика (24.06.2019 г.), нивото на водите в язовир Бебреш беше 8,9 метра под преливния ръб. Днес, 196 дни по-късно, през които МВЕЦ „Бебреш“ не е работила и не е използвала нито литър вода, това ниво е 18 метра под преливния ръб на язовира – или с цели 9 метра по-ниско.

Редно е кметът Гавалюгов и ръководството на община Ботевград да се откажат от демагогията и да дадат на обществото отговор на следните въпроси:

Къде отива водата на язовир Бебреш? Защо всички други ползватели на вода от язовира имат водомери и отчитат и заплащат на държавата всеки ползван литър, а най-големият ползвател – ВиК-дружеството, снабдяващо общината – няма такъв? Защо, при Разрешение за 2,5 милиона кубически метра годишно потребление на вода от язовир Бебреш, ВиК дружеството източва над 3 пъти повече?  Колко от тази потребена вода е заплатена на държавата?

Защо язовир Бебреш се ползва от ВиК дружеството като основен водоизточник за питейна вода, след като водата в него не е и никога не е била питейна, а „условно чиста“, и той следва да бъде само допълнителен питеен източник след задължително пречистване? Снабдява ли се ботевградската водна мрежа с вода от язовира през нерегламентирани байпаси?

В заключение, относно изказаните публично „съмнения“ на кмета, че централата можело да работи едва ли не тайно, държим да подчертаем, че както всяка ВЕЦ, така и МВЕЦ „Бебреш“ произвежда не стоки, а електричество, което не може нито да си отнесе вкъщи, нито да скрие в склада. Веднъж произведено, то постъпва в енергийната система на страната и всеки киловатчас от него, както и времето на неговото производство се проследяват и регистрират документално.

Източник: „Агроинженеринг-90“ ЕООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *