Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград обявява подбор за свободно работно място за длъжност „Старши специалист в АИС”

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжност „Старши специалист в АИС” към Агенция по заетостта с място на работа Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград, Отдел „Активна политика на пазара на труда“.

Минимални изисквания:

  • образование – професионален бакалавър
  • професионален опит – минимум 1 година
  • работа с компютър (Microsoft office) на отлично ниво

Допълнителни умения и квалификации:

– професионален опит – минимум 1 година;

– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и Правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

– умения за познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересованите страни; обективност на преценката;

– отлични умения за работа с компютър – готови програмни продукти и Интернет.

Основна месечна заплата за длъжността – 660 лв.

Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.

 Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в подбор – по образец;
  • ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
  • ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигурителен стаж);
  • декларация по образец (образец 1 и образец 2);
  • автобиография (CV) – европейски формат.

Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен войн”  № 7.

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след обявяване на подбора на Интернет страниците на местни медии.

гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” № 7, тел.: 0723/60-161, 0723/60-162

e-mail: bt802@botevgrad.com, web: bt.botevgrad.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *