Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Представители на местната власт от Ботевград, Правец и областта участват в обучение на НСОРБ „Съвременно местно самоуправление в България”

Представители на 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, които влизат в Югозападния район за планиране участват от днес, 21 януари, в поредица от обучения, които Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ организира за новоизбраните кметове и представители на общински съвети. Във форума, който започна в котел РИУ Ризорт Правец участват представители и на общините Ботевград и Правец. Това са домакинът – кметът на Община Правец Румен Гунински,  д-р Илин Черняшки – председател на Общински съвет-Ботевград и общински съветници, Цветелин Владимирова – председател на Общински съвет – Правец.

Програмата на обучението „Съвременно местно самоуправление в България” включва 5 основни теми, свързани с основните правомощия на местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на власт, които са най-близо до гражданите и общите приоритети, които вече 23 години обединяват всичките 265 общини в страната в Националното сдружение на общините в Република България.

Основният принцип в работата на НСОРБ – партньорството е заложен и в модела на обученията. Водещите теми на дискусиите представиха кметове с дългогодишен опит в местната власт: Владимир Москов – седми мандат кмет на община Гоце Делчев и член на УС на НСОРБ, Радослав Ревански – кмет на община Белица за втори мандат, Ивайло Симеонов – втори мандат кмет на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ, Владимир Георгиев – трети мандат кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ, Петър Паунов – четвърти мандат кмет на община Кюстендил и кметът – домакин Румен Гунински, който вече трети мандат е на чело на община Правец.

Участниците в обучението се запознаха със съвременните принципи на местно самоуправление  у нас и Европейския съюз и с основните отговорности на общината по общинските секторни и хоризонтални политики и с механизмите за взаимодействие на общината с държавни структури, с гражданите, неправителствения и бизнес сектора.

Обект на дискусия са актуалните въпроси, свързани с реформата в управлението на отпадъците, водите и въздуха – едни от най-комплексните и болезнени теми през последните седмици.

Новоизбраните кметове и общински съветници  разискват обстойно основните управленски процеси в общините и възможностите за взаимодействие между кмета и общинския съвет. Лекторите представиха интересни казуси от своята практика и дават полезни съвети от своята практика. Сред важните задачи пред местните власти, които са включени в програмата на обучението е и организацията на общинската администрация и основните приоритети пред трансформацията на административното обслужване към създаване на електронно управление.

Децентрализацията в рамките на  общината – назначаване на кметски наместници и делегиране на правомощия на кметовете на кметства са сред най-големите предизвикателства пред новоизбраните кметове на общини. Сред обсъжданите въпроси са и взаимодействието с второстепенните разпоредители с бюджет и управлението на общински предприятия и търговски дружества.

Управленски приоритети, теоретичната база за които е недостатъчно конкретна, а практиката – малка са и проблемите с антикорупционна политика и предотвратяване конфликт на интереси и в този аспект опита на кметовете с дългогодишен управленски опит са особено полезни за новоизбраните им колеги.

Общите цели и мисия на общинските съветници и кметове са базата за конструиране на ефективни взаимоотношения, които да бъдат фокусирани върху интересите на местната общност и да бъдат насочени към развитието на потенциала на всяка община. Доайените в НСОРБ представиха основните изисквания и предизвикателства при структурирането на административните процеси, организацията на работа в общината, потенциала и спецификата в управлението на общинските предприятия и търговски дружества.

Широк кръг въпроси, свързани с финансите на общините са обект на обсъждане в рамките на започналата поредица от форуми.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдружението представиха основните аспекти на подкрепа, която всяка от общините може да получава и водещите принципи при формиране на единната позиция на българските общини в процеса на подготовка и приемане на важни стратегически документи и законодателни актове.

Всички теми, включени в програмата на обученията за новоизбрани кметове и общински съветници, са резултат от непрекъснато проучване и систематизиране нуждите и мненията на всички български общини, провеждани периодично от НСОРБ.

Източник: Пресцентър на НСОРБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *