Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

100 хил.лв за подмяна на асансьор в болницата в Ботевград са заложени в Плана за капиталови разходи за 2020 г. Вижте останалите обекти

Утре – 22 януари предстои обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Ботевград за 2020 г.

В плана за финансиране на капиталовите разходи са заложени 34 140982 лв. , от които целеви субсидии и трансфер от Държавния бюджет – 1 014 000 лв, собствени средства – 900 500, средства по европейски програми – 32 226 482 лв .

За населените места в общината средствата в плана са разпределени, както следва:

Ботевград – 21 954 307 лв

Ремонт на Градския парк – Етап 3 и 4 в размер на 1 014 000 лв.,

Подмяна на асансьор в МБАЛ Ботевград – 100 хил.лв.

9 600 618 лв за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на Регионалното депо в Ботевград

150 000 лв за  благоустрояване на вътрешноблоково пространство в кв 26 (Славейков 1 и Дондуков 4)

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград  Етап 1 – 1 121 904 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград  Етап 2 – 1 127 862 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград  Етап 3 – 1 154 690 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград Етап 4 – 1 137 065 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград  Етап 5 – 1 102 263 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград  Етап 6 – 1 115 700 лв.

Рехабилитация на път SFO2047 Ботевград-Зелин от улично кръстовище при ул. „З.Стоянов“ до автобусно обръщало в летовище Зелин – 2 047 839 лв.

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца – проект „Подай ръка“ – 932 821 лв

Проект Хетеротопии – програма за териториално сътрудничество  Интеррег – ИПП България – Сърбия – 959 045 лв.

Оборудване на две занимални , две спални помещения и кухненски блок във филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ Ботевград – 60 хил.лв.

Трудовец – 240 000лв

Подмяна на водопровод, изграждане на канализация и  асфалтиране по ул. „Ивайло“- 180 м – 46 000 лв

Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. ‚Спортна среща“(184м)  – 48 000 лв

Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Драган Черния“ (211м) – 50 000 лв

Подмяна на водопровод, изграждане на канализация и  асфалтиране на ул.“Огоста“ (214м) – 66 000 лв.

Изграждане на мини парк с детска площадка и възстановяване на обществена чешма в кв. „Триъгълника“ – 30 000 лв.

Врачеш – 948  469 лв

Изграждане на детски площадки в двора на ДГ Детелина – 20 000 лв.

Рехабилитация на път SFO1040 /Ботевград-Витиня/ -Врачеш – Врачешки манастир – 803 178 лв.

Реконструкция, ремонт , оборудване и обзавеждане на общински сгради , предоставящи публични услуги ,с цел подобряване на енергийната ефективност в Кметство Врачеш – 125 291 лв.

Скравена – 1 706 635 лв

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради , предоставящи публични услуги ,с цел подобряване на енергийната ефективност в Кметство Скравена – 143  021 лв

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Скравена – Етап 2 – 1 563 614 лв.

Новачене  – 2 015 038 лв

Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Новачене – 2 015 038 лв.

Литаково – 3 458 893

Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Литаково -3 313 307 лв

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради , предоставящи публични услуги ,с цел подобряване на енергийната ефективност в Кметство Литаково – 145 586 лв

Боженица – 2 260 585 лв

Рехабилитация на път SFO2046 :/SFO1093, Новачене-Боженица/ с. Боженица граница община Роман -с. Курново – гара Струпец, от с,Боженица до разклона на с. Елов дол – 2 260  585 лв

Елов дол – 38 000 лв

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради , предоставящи публични услуги ,с цел подобряване на енергийната ефективност в Кметство с. Елов дол – 38 000 лв.

Липница – 1 519  055 лв

Рехабилитация на път SFO 3056:/SFO 3054, Новачене-Липница/Липница-Елов дол/SFO2046, от разклона в с.Липница до разклона след кметството  в Елов дол ,с отклонение до кметство Елов дол – 1 519  055 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *