Споделен опит на ПГТМ „Христо Ботев“ за дистанционното обучение през платформата на Google – G Suit for Education

От 2017г. ПГТМ „Христо Ботев“ е иновативно училище с иновация „Учене по всяко време и от всяко място“ за използване на облачните технологии на Google в обучението. Това изключително много ни помогна бързо и без сериозни сътресения да преминем към дистанционно обучение. Започна преподаване и на нов материал от учителите на ПГТМ „Христо Ботев“.

За електронното обучение използваме основно GoogleApps for education  и създадените в Classroom курсове по учебни предмет. Всички учители и ученици имат създадени gmail-профили и регистрации в платформата към домейна на училището. Преди четири години стартира обучение на учителите от училище за работа с платформата: за създаване на класни стаи, на задания и тестове, споделени  документи  и т.н.,

Преподавателите организират работата в клас по преподавания предмет в създадената за съответния клас и учебен предмет класна стая. Там те качват всичко необходимо – теоретичната част от материала, указания, тестове, задачи, упражнения, клипове, презентации, линкове към други платформи и електронни материали, задават срокове за изпълнение, критерии за оценяване и т.н. Комуникацията в часа е двупосочна. Учениците  се включват с изпълнение на заданията, коментари, мнения, въпроси и др. Предимството на тези класни стаи е, че всеки качен материал остава там (може да бъде изтрит само от учителя), продължава да се съхранява на отдалечения сървър и може да бъде използван многократно). Това позволява на учениците, когато по някаква причина не участват в работата в конкретния учебен час да се запознаят по-късно с материала и да изпълнят заданията или ако нещо не е изяснено, многократно да се връщат към този материал и да запълват пропуските си.

До критичния за страната ни  момент платформата се използваше за преподаване на предмети от професионалната подготовка. Това, че учителите имаха предварителни познания и подготовка помогна по-лесно да преминем към новата форма на обучение.

Тази форма на обучение се въведена екстремно за цялото училище и при извънредни обстоятелства и е в реда на нещата да възникват трудности и проблеми. През първите две седмици класните ръководители успяха да направят организация и всички ученици да се включат в обучението, проверяват изпълнението, свързват се с родители, звънят и будят понякога учениците, така че в крайна сметка всички да се включат в часовете. При проблеми и неоснователно отсъствие преподавателите информират класните ръководители и те от своя страна осъществяват връзка с ученика, а при необходимост и с родителя.

Оказва се, че учениците са активни и в следобедните и вечерни часове. Изпращат изпълнени задания, задават въпроси, възникнали при изпълнението им и др. Всички учители са на разположение, стремят се да отговорят на въпросите независимо, че не е във времето определено за провеждане на часовете. От друга страна те трябва да адаптират материала за електронно обучение, да подготвят задания за следващия час, да проверяват получените завършени задачи на учениците, да рецензират, оценяват, връщат аргументирана обратна информация на учениците и т.н.

Приятно ни е, когато учениците споделят, че вече искат да са в училище, в реална класна стая. Но със задоволство споделяме, че дистанционното обучение не затруднява учениците, от тях се очаква мотивация и работа в среда, която те ежедневно ползват.

Ползотворна работа за всички ученици и преподаватели на ПГТМ „Христо Ботев“!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *