Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предстоящо: Съветниците в Ботевград ще одобряват удължаване срока за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци до 30 юни

Общинското ръководство обмисля да се удължи срока за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци до 30 юни.

Намерението е във  връзка с промените, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и по конкретно с удължаването на сроковете (до 30 юни), в които може да се ползва отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства.

По този повод кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов е внесъл Докладна записка за Приемане на Наредба за изменение и допълнение па Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Докладната ще бъде разгледана и гласувана на извънредна сесия, насрочена за 13 април 2020г от 17ч.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет – Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

С Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви за обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г. във връзка с пандемията от СОУШ-19. Със свои Заповеди №РД-01- 122/11.03.2020 г„ №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-131/17.03.2020 г., № РД-01- 139/19.03.2020           г.,        №РД-01-143/20.03.2020 г„ №РД-01-144/22.03.2020 г. №РД-01-

154/26.03.2020 г„ №РД-01-157/26.03.2020 г, №РД-01-168/30.03.2020 г. Министърът на здравеопазването наложи противоепидемични мерки, които ограничават възможността на гражданите да посещават масови мероприятия, обществени сгради и т.н., като освен това се наложи преустановяване или реорганизация в работата на множество предприятия и институции

 Мотивите на кмета за удължаването на   срока за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци до 30 юни цели стриктно прилагане на противоепидемичните мерки на територията на Република България и недопускане разпространение на вирусната инфекция, като не се допуска струпването на много хора на едно място с оглед изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпка при плащане на ТБО.

На следващо място удължаването на срока ще предостави възможност на гражданите да отсрочат предстоящите плащания е оглед очакваната икономическа криза.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *