Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Договор за кредит с ОББ за оптимизиране на разходите на МБАЛ – Ботевград и изплащане на просрочените задължения

В Общинска администрация – Ботевград e постъпило  заявление от д-р Пламен Кирилов Китанов – управител на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, с което  предлага да бъде одобрено сключването на договор за кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, за което прилага оферта. Сумата, която е обявена в Докладната записка е 350 хил.лв.

Целта на кредита е оптимизиране на разходите на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и изплащане на просрочените задължения, по които фирмите начисляват ежемесечно лихви („Балкангаз 2000“ АД, „ВиК София“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и т. и.). Не се налага Община Ботевград да бъде гарант по кредита, а се изисква одобрение от Общински съвет – Ботевград в качеството му на представителен орган на едноличния собственик на капитала.

На следващо място в заявлението си д-р Пламен Китанов посочва, че „Експресбанк“ АД отказва сключването на договор за овърдрафт, за който Общински съвет – Ботевград взе Решение №12/30.01.2020 г. с мотив проблеми при сливане с банка „Банка ДСК“ АД.

В тази връзка Общинският съвет като едноличен собственик на капитала на търговското дружество има възможността да предприеме действия по одобрение сключването на договор за кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно приложената към заявлението оферта.

Договорът за кредит ще се сключи с номинален лихвен процент 3% е инсталиране на ПОС терминал при учредяване на залог върху разплащателната сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *