Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„Балкангаз 2000″АД информира абонатите за връщане на суми за периода от 5 август 2019г до 31 март 2020г

В изпълнение на Закона за допълнение на закона за енергетиката (Закона), „Балкангаз 2000“ АД ще възстанови на всички свои клиенти суми за доставка на природен газ за времето от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. по ред, начин и в срок определени със Закона:

1. В 30-дневен срок от влизането в сила на Закона – 24.04.2020 г., Комисията за енергийно и водно регулиране ще утвърди нови цени на природния газ за всеки месечен период от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. Краен срок – 24.05.2020 г.

2. В срок до 20 дни след утвърждаването на новите цени, „Булгаргаз“ ЕАД ще изчисли сумите за възстановяване по договори за доставка на природен газ и ще сключи споразумения с купувачите, след което в 14-дневен срок ще им възстанови сумите. Краен срок – 27.06.2020 г.

3. В едномесечен срок след получаване на сумата, „Балкангаз 2000“ АД ще изчисли разликите между заплатените и/или дължимите от крайните клиенти суми, за природен газ по старите и по новите цени. Краен срок – 27.07.2020 г.

4. Изчислената разлика ще се приспада от дължимата от клиента сума за месеца, в който тя е изчислена и/или от незаплатени стари задължения и неустойки. Когато дължимите от клиента суми са по-малки от изчислената разлика, приспадането ще се извършва от следващи фактури до изчерпване на тази разлика. Срок за първо прихващане – фактурите за м-ц юли 2020 г.

5. За приспадането ще се издава известие към фактура, в което се посочват стойността на дължимата за съответния период сума за природен газ, размера на изчислената разлика и стойността на дължимата сума от крайният клиент на природен газ след извършеното приспадане.

6. На лицата, които от някакъв момент в периода след 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. са престанали да бъдат клиенти на „Балкангаз 2000“ АД и не дължат суми за природен газ, дружеството ще възстанови разликата чрез превод на парична сума. За целта, всяко такова лице следва да подаде писмено заявление, в което да посочи банкова сметка, по която сумата да бъде преведена.

На своята страница в ИНТЕРНЕТ, „Балкангаз 2000“ АД ще информира за поетапното изпълнение на описаната процедура.

Пълният текст на Закона е показан в рубриката ДОКУМЕНТИ.

1 коментар на “„Балкангаз 2000″АД информира абонатите за връщане на суми за периода от 5 август 2019г до 31 март 2020г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *