Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград има намерение да прехвърли безвъзмездно язовира в Гурково в собственост на държавата

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от Народно събрание на 24 юли 2019 г. се създадоха нови чл. 19а и чл. 196 в Закона за водите, с които се регламентира процедура за прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост безвъзмездно на държавата след решение Общинския съвет.

Община Ботевград е собственик на поземлен имот в местност Милкьовица, с площ: 21 274 кв.м., представляващ язовир, съгласно акт за публична общинска собственост.

Съгласно чл. 15 от Закона за концесиите обект, имот или част от имот публична държавна или публичпа общинска собственост е обект на концесия за ползване, т.е. язовирите – публична общинска собственост могат да се стопанисват само чрез възлагане на концесия за ползване. Изготвянето на задължителната документация за възлагането па концесията ще струва на общината значителни финансови средства, които биха превишили размера на приходите от бъдещи концесионни възнаграждения.

Икономически не е целесъобразно общините да стопанисват язовирите – публична общинска собственост, поради задълженията им да ги поддържат в добро техническо и безопасно състояние. В тази връзка бе създадено Държавпо предприятие „Управление и поддържане па язовири”.

По информация от Националното сдружение на общините в Република България към настоящия момент над 120 общини са заявили намерения да прехвърлят на държавата собствеността на над 3000 язовира.

По тази причина кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов предлага Общината да започне процедура по безвъзмездното прехвърляне в собственост на държавата на язовира в землището на с. Гурково. Тъй като безвъзмездното прехвърляне представлява разпореждане с общинска собственост следва имотът да бъде включен в Програма за управление и разпореждане е имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г. Решението предстои да бъде взето на предстоящата сесия, насрочена за 30 април, от 17.00ч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *