Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предстои промяна в някои от критериите за прием в детска ясла и детска градина

С Решение №64 от 26.03.2020г. на Общински съвет – Ботевград са приети Правила за прием и критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини и основните и прилежащи райони на общинските детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград.

Правилата и критериите бяха приети на извънредно заседание на Общински съвет – Ботевград, което бе закрито за граждани поради обявеното извънредно положение и след приемане на Решението в Общинска администрация – Ботевград постъпиха предложения от заинтересовани граждани за промяна в някои от критериите за прием в детска ясла и детска градина. Поради това в Общински съвет е венсена Докладна записка с предложение за прегласуване на критериите.

Било:

3.1 Индивидуални критерии:

К1 Деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/детска градина не по-малко от пет години преди датата на кандидатстване – 50 т.

К2 Деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в прилежащия район на детската градина не по-малко от пет години преди датата на кандидатстване – 30 т.

К3 Деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния или прилежащия район на детската ясла/ детската градина, по- малко от пет години преди датата на кандидатстване или не попада в основния и прилежащ район на детската градина – 6 т.

К4 Деца, които имат брат/сестра, посещаващи през настоящата учебна година, детската ясла/детската градина, за която родителят или официалният настойник е подал заявление за участие в класиране – 50т.

Общи критерии:

К5 Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 годишна възраст. – 20т.

К6 Деца с определени с решение на ТЕЛК/ НЕЛК над 70%. – 10 т.

К7 Деца – сираци и полусираци – 15т.

К8 Всяко едно от посочените желания за детска ясла/детска градина носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класиране като:

Първо желание – 5т.

Второ желание – 4т.

Трето желание – 3т.

Става:

Индивидуални критерии:

К1 Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/детска градина не по-малко от три години преди датата на кандидатстване – 50 т.

К2 Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/детска градина не по-малко от две години преди датата на кандидатстване – 40 т.

К3 Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в прилежащия район на детската градина не по-малко от три години преди датата на кандидатстване – 30 т.

К4 Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в прилежащия район на детската градина не по-малко от две години преди датата на кандидатстване – 20 т.

К5 Деца, чийто родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в населеното място, в което се намира детската ясла/ детската градина, за която кандидатства, по-малко от две години преди датата на кандидатстване – 6т.

К6 – Деца, които имат брат/сестра, посещаващи през настоящата учебна година, детската ясла/детската градина, за която родителят или официалният настойник е подал заявление за участие в класиране – 50 т.

Общи критерии:

К7 – Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 годишна възраст – 20 т.

К8 – Деца със степен на увреждане над 70%, определени е решение на ТЕЛК/НЕЛК – 10 т.

К9 – Деца – сираци и полусираци – 15 т.

К10 – Всяко едно от посочените желания за детска ясла/детска градина носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класиране като:

Първо желание – 5 т.

Второ желание – 4 т.

Трето желание – 3 т.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *