Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

1 338 нови читатели са регистрирани в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ Ботевград през 2019г

През изминалата 2019 година библиотека „Иван Вазов” при НЧ „Христо Ботев 1884” – Ботевград продължи да се утвърждава като значимо място за достъп до информация, за четене, за общуване и срещи на общнос тта.

През годината в библиотеката са регистрирали 1 338 нови читатели. Посещенията са 23 758. Раздадената литература е 38 456 тома. В края на 2019 г. библиотечният фонд наброява 86 064 тома документи.

През 2019 г. набавените библиотечни документи са общо 817 бр. Закупени са 225 библиотечни документа на стойност 2 720,08 лв. Останалите 592 бр. на стойност 6 339,27 лв. са дарения, получени от граждани, културни институции и организации.

Библиотеката получи две големи дарения от Сдружение за градски читални – общо 218 книги – художествена, отраслова и детска литература. Изготвени са 63 акта за дарения.

През 2019 година библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград спечели два проекта към Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Закупени са общо 187 книги на стойност 2397, 65 лв.

Абонаментът на периодични издания за 2020 г. е 19 бр. на стойност 1134,19 лв.

Отчислени са 352 бр. книги и периодични издания на стойност 1064,07 лв. – остарели по съдържание и повредени.

През 2019 г. са направени 905 справки. С пад 19 витрини и кътове в библиотеката се отбелязаха по-важни дати, събития и юбилейни годишнини.

Културно-образователната дейност на библиотека „Иван Вазов” през 2019 година бе насочена основно към привличане на нови читатели и приобщаване към книгата и четенето. Библиотеката активио участва в културния живот на града с разнообразни събития и инициативи, сред които:

Среща с детската писателка Радостина Николова – събитието бе част от инициативата на община Ботевград „Весело лято в града”.

Среща – разговор с поетесата Десислава Цветкова и представяне на книгите „Птиците летят съвсем до бога“, „Светлина в душата“ и „Красотата е навсякъде”.

  •  Литературна вечер с поетесата Радка Гочева и представяне на книгата „Красотата ще спаси света”,
  •  С поредица от инициативи библиотеката се включи в националната кампания Маратон на четенето и фокусира общественото внимание върху ролята и мястото на библиотеките и книгите за повишаване на грамотността. Между 2 и 23 април в Маратона на четенето се включиха възпитаници на детските градини ’’Иглика”, ’’Синчец” и „Славейче”, както и ученици от ЛЛМГ„Акад. проф. д-р. Асен Златаров”.
  •  Библиотека „Иван Вазов” се включи в 14-та Национална библиотечна седмица „Книгите са само началото…”. Проведоха се екскурзии и посещения в отделите на библиотеката.

Открит урок на първокласници от ОУ „Св, Св, Кирил и Методий”, по случай завършването на учебната година.

  •  Лятна читалня с игри и забавления на открито за деца, участници в инициативата на община Ботевград „Весело лято в града“.
  •  Урок по родолюбне па тема „Будителите в моя роден край“ – в проявата участваха учениците от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ ,
  •  Коледна работилница за малките читатели в Детски отдел.

Националната седмица на четенето с ученици от ОУ „Васил Левски“.

На 13 септември 2019 г. в библиотеката се проведе семинар, организиран от Столична библиотека, предназначен за читалищни библиотекари от общините Ботевград и Правец на тема „Унификация на първичната библиотечна документация и инвентаризация на библиотечния фонд“. Новите технологии в работата на библиотеките.

В периода 6-8 ноември 2019 г библиотека „Иван Вазов” участва в Национален форум „Библиотеките днес”.

През изминалата година библиотеката започна подготовка и редакции на бази данни, свързани с анализа по „Електронен каталог – книги”. В края на годината в библиотеката бе внедрен нов софтуерен продукт за библиотечна автоматизация “ Е-Либ Прима”. Извърши се инсталация, настройка и обучение за новата система. Новият софтуер осигурява всичко необходимо за автоматизация на съвременната библиотека от инвентиране на фонда през обслужване па читателите.

През 2019г, завършиха ремонтните дейности в сградата на библиотеката по проект на община Ботевград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинската администрация. Проектът включваше и помещенията на библиотеката, къдетобяха извършени следните ремонтни дейности: топлоизолация на степи; топлоизолация на покрив; подмяна на дограма; подмяна па отоплителна инсталация; въвеждане на енергоспестяващо осветление. Служителите на библиотеката изразяват благодарност на ръководството на община Ботевград за реализирането на инвестицията, защото библиотеката с културио средище, място за достъп до информация, за четене, общуване и срещи на общността.

След ремонтните дейности бе извършено основно почистване и подреждане на фонда. Създадоха се по добри условия за работа на служителите и посетителите на библиотеката.

Друг проект – „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884″ – Ботевград“, бяха осигурени средства за ново библиотечно оборудване за детския отдел.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *