Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Приет бе отчет за дейността на ОППД „Боженишки Урвич“ за 2019 г

dav

С 26 гласа „За“ бе приет отчетът за дейността на Общинското предприятие „Боженишки Урвич“ за 2019г. Кметът на общината Иван Гавалюгов ще представи до 3 месеца концепция за по-ефективно управление на базата с нов правилник за дейността, който да включва по-разширени функции.

Общинското предприятие е създадено и функционира от 2008г. с Решение на Общинския съвет – Ботевград, със седалище на управление с. Боженица. Негов управител в момента е Йонка Петрова.

Предметът на дейност на Общинското предприятие е да осигури поддръжка на съществуващата материална база, условия за отдих на работещи и граждани на общината. За целта е предоставено общинско имущество, състоящо се от масивна сграда с хотелска част, ресторант и заседателна зала. Към почивния комплекс през лятото функционира открит басейн, позволяващ спортуването на посетителите на базата.

Дейността на предприятието се осъществява от квалифициран персонал. Структурата на ОППД „Боженишки Урвич“ е утвърдена от Кмета на Община Ботевград и в него работят четири човека. Предприятието се ръководи от Управител.

ОППД „Боженишки Урвич“ се утвърждава като почивна база, която привлича все повече граждани, предпочитащи да отдъхват сред природата и се запознаят с историческата му даденост. Целогодишно тук се организират и провеждат обучителни семинари, делови срещи, счетоводен курс, фирмени тържества, юбилейни празници, спортни състезания, детски спортен лагер, като се проведе и четвъртото по ред издание на пленер по живопис с международно участие.

За популяризирането на почивната база и историческото наследство на местността Урвич важно място заемат провежданите семинари по туризма, среща с туроператори от страната, участие на Общината в туристическата борса, рекламни материали в сп. „Туризъм“ – части от стратегията на Общината за развитие на туризма.

През отчетната година е извъшван ежемесечен отчет на направените разходи и приходите на предприятието при строго спазване на финансовата дисциплина. Финансирането на ОППД „Боженишки Урвич“ се извършва от бюджета на Общината и приходи от собствена дейност. Всички приходи от дейността на почивната база се внасят в приход на Общината, след което се връщат обратно в предприятието под формата на субсидия. Одобреният бюджет от Общински съвет Ботевград за 2019 г. е 96 000лв., а изпълнението е 81 640лв.

Приходи от субсидия за 2019 г. са размер на 59609.69 лв.

Приходите от собствена дейност са 41890 лв., като от тях Общината е върнала като субсидия на предприятието 22030.76 лв.

Общите приходи от субсидия и собствена дейност на предприятието през 2019 г. са 81640 лв.

Приходите от дейността на ОППД „Боженишки Урвич“ за отчетния период са разпределени както следва:

Приходи от кухня        – 19 685,50    лв.

Приходи от бар            -5022 лв.

Приходи от нощувки    – 16 697,50  лв.

Приходи от басейн      -485 лв.

Общо приходи от дейността – 41 890 лв.

Продължителното засушаване през миналото лято оказа сериозно влияние върху работата на почивната база. Водата в собствения водоизточник намаля, а от началото на м. септември спря. По тази причина, за да не прекъсваме дейността, доставяхме с водоноска вода, което се оказа също трудно поради липса на вода и в селото. През октомври се наложи да бъдем в отпуск, като през този период бе извършено почистване на сондажа за вода който се намира в махала Урвич.

Към 31.12.2019г. ОППД „Боженишки Урвич“ приключва с неразплатена сума от 3820 лв. към доставчици, както и разчетите с НОИ за осигуровки в размер на 2390,39 лв.

За тази година предстоят неотложни дейности по осигуряване на питейна вода, закупуване на агрегат за ел.ток, преустройство на камината в ресторанта с оглед неговото отопление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *