Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предлага се начална тръжна цена от 5.00 лв без ДДС за скалните маси, добити от Регионалното депо

В общинската администрация на Ботевград е внесено мотивирано предложение до общинските съветници да дадат съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на скални и земни маси, добити при изграждане на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци”. Те представляват 443 700 куб.м., депонирани в общински поземлени имоти.

Предложената начална тръжна цена – е 5.00 лв./ куб.м. без ДДС, като продажбата може да се извършва на части от тях.

При изграждане на обект „Регионално депо за неонасни отпадъци” са добити скални и земни маси, които са депонирани върху общински поземлени имоти с идентификатори 05815.40.115 и 05815.40116.

Депонираните количества скални и земни маси към 08.01.2016 г. са 522 000 куб.м, съгласно протокол на комисия назначена със Заповед на кмета. В резултат на атмосферните влияния се получило вплътняване и отнасяне от дъжд и сняг на част от скалните и земни маси. Поради тази причина през 2018 г. е изготвена експертна оценка и количествата са определени на 443 700 куб.м., като това количество е осчетоводено в общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *