Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград ще кандидатства за финансиране на услуги в Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства

Община Ботевград, в качеството си на директен бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., изпълнява проект с наименование „Подай ръка“ за изграждане на необходимата социална инфраструктура за последващо предоставяне на социалните услуги Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

В рамките на процедура BG05M90P001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 община Ботевград ще кандидатства за финансиране предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Съобразно условията за кандидатстване по горепосочената процедура, на етапа на подаване на проектното предложение следва да се представи Решение на Общинския съвет, с което се дава съгласие за кандидатстване по процедурата и се поема ангажимент за разкриване на съответните социални услуги – 1 бр. Център за обществена подкрепа и 1 бр. Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, за чието изграждане община Ботевград е получила финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *