Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Започва въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 4 многофамилни жилищни сгради в Ботевград по проект на ОП „Региони в растеж”-Етап 6

„Омега Билд Корект“ ЕООД – София ще извърши санирането на жилищна сграда на „Трети март“ № 73, пред която днес бе извършена символична първа копка по стартирането на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – Етап 6. Церемонията се състоя днес от 14.00ч, като преди това се състоя откриваща пресконференция в зала „Хр.Ботев“ в общинската администрация.

Отговорници по изпълнението на проекта са зам.кметовете Борис Борисов и Румен Христов.

Общата стойност на проекта е  1 115 700,20 лева с ДДС. Финансирането на проекта е осигурено от ОП „Региони в растеж”. Началото на проекта е 11.03.2019г , а краят е 11.09.2021г.

В рамките на проекта са включени четири многофамилни жилищни сгради: „Звезда“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 20; „Гурко“, гр. Ботевград, ул. „Гурко“ № 11; „Златна Панега“, гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, блок 24; „Трети март“, бул. „Трети март“ № 73.

Ще бъдат изпълнени следните видове работа:
-Всички мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за ЕЕ на всяка от сградите;
-Дейности по конструктивното възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на сградите;
-СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградите, които са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградите;
-Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;
-Дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

За всяка от сградите в рамките на проекта ще бъде изготвен инвестиционен проект, ще бъде изпълнен авторски надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор по време на строителството. Ще бъде осигурена необходимата информация и публичност и високоефективно управление на проекта.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат обновени три сгради, ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сгради в размер на 1 446 780,20 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 291,93 тона CO2 и 80 домакинства, ще преминат в по-горен клас на енергопотребление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *