Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предстои традиционното провеждане на „Седмицата на пожарната безопасност” от 14 до 18 септември 2020 г. и честването на Празника на огнеборците „14-ти септември”

             В периода от 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г. ще се преведе традиционната седмица на пожарната безопасност. Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и други. 

      На 14 септември българските пожарникари и спасители честват своя професионален празник. Тази година дните от 10 до 16 септември са определени за “Седмица на пожарната безопасност”.

      През 1995г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията. По решение на Първия пожарникарски събор датата 14-ти септември да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.

     Акцентът на Седмицата за ПБ е поставен върху активизиране на контактите с гражданите и организациите за поставяне от тяхна страна на актуални въпроси по противопожарното осигуряване на обектите и населените места, както и за отправяне на предложения и сигнали, касаещи подобряване на организацията на работа и административно обслужване.

    В тази връзка в Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” –  Етрополе в рамките на Седмицата за ПБ ще се осъществят следните мероприятия:

     На 14.09.2020г. от 10.00 ч. в сградата на РСПБЗН – Етрополе ще  бъдат изнесени лекции с противопожарна тематика и разгласяване на значението  на Седмицата на “Пожарната безопасност” с ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за ПБЗН, смисъла и ефективността на мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях; ролята и значението на взаимодействието с органите на местната власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горски фонд пожари и засилената превантивна и административно-наказателна дейност на органите за ПБЗН чрез местните средства за масово осведомяване.
     На 15.09.2020г. от 10.00 ч. ще бъде изнесена лекция по местният радиовъзел за причините, довели до възникването на големи горски пожари в поземления и горски фонд и  противопожарните мерки за предотвратяването на същите.

     През целия ден на 14.09.2020г. пред сградата на РСПБЗН – Етрополе  ще се провежда Ден на отворените врати с демонстрации на възможностите на наличната пожарна и спасителна техника за извършване на оперативни действия и разясняване на мерките за ПБ и защита при бедствия, аварии и катастрофи.

     На 15.09.2020г. от 16.00 ч.-  в малкия салон на Народно читалище „Тодор Пеев 1971” – Етрополе ще се осъществи среща с органите за местно самоуправление, ръководствата на предприятията, частни фирми и граждани на общината, за запознаване с проблемите на служба “ПБЗН” и възможностите за решаването им. Желателно е да присъстват ръководителите на обекти на територията на община Етрополе.
    На 18.09.2020г. от 10.00 ч. ще се проведе демонстративно пожаротехническо занятие с гасене на пожар и евакуация на учениците и училищния персонал в Средно училище  „Христо Ясенов“ – Етрополе.

    На 15.09.2020г. от 15.00ч. в малкия салон на Народно читалище „Тодор Пеев –  1971“ ще се изнесе лекция за популяризиране и значението на ранното формиране на противопожарната култура сред подрастващите, традициите за работа с децата и младежите и разясняване на статута на движението на младежките противопожарни отряди съвместно с училищните ръководства на територията на Община Етрополе и популяризиране на доброволчеството.
    На 18.09.2020г. от 16.30ч. в учебния кабинет на РСПБЗН – Етрополе ще се проведе среща с ветераните от ПБЗН.

    На 15.09.2020г. от 13,30ч. – ще се направи организация и  провеждане на втория етап от кампанията за сформиране на МПО “Млад огнеборец” за учебната 2020/2021г.
        Във връзка с обявената Седмица на Пожарната безопасност е организирана приемна с открит телефон за граждани 0720-62222 – от 09.30 часа до 12.00 часа на 14, 15 и 16-ти септември

1 коментар на “Предстои традиционното провеждане на „Седмицата на пожарната безопасност” от 14 до 18 септември 2020 г. и честването на Празника на огнеборците „14-ти септември”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *