Започна набиране на преброители за Преброяване 2021г.

  На 15 септември стартира набирането на преброители и контрольори за предстоящото през 2021г. Преброяване на населението и жилищния фонд. За община Ботевград ще бъдат подбрани и назначени 32 контрольори и 126 преброители, разпределени в общинския център и кметствата от общината.

  В срок до 30 октомври кандидатите могат да подадат заявление по образец в общинска администрация Ботевград или в кметствата от общината.  Документите за кандидатстване са на разположение в ЦАО – партер на община Ботевград, гише „Деловодство и информация“ и са обявени в сайта на община Ботевград (линк). След приключване на подбора, преброителите и контрольорите ще сключат граждански договори с НСИ и ще преминат обучения.

 Според определените от НСИ критерии, кандидатите трябва да са пълнолетни лица и да имат поне средно образование. Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията, финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и др.  Кандидатите, участвали в предходни преброявания, ще имат предимство.  

 Функциите на преброителите и контрольорите са определени със закон. Преброителите извършват непосредствената работа по събирането на данните за населението, жилищните сгради и жилищата в тях и попълването на преброителните карти.  Контрольорите ръководят, контролират и подпомагат преброителите от своя преброителен район и отговарят за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти. При приключване на преброяването контрольорите приемат документите от преброителите и ги обобщават в таблица с данните за контролния район.  

 Всеки преброителен участък ще включва около 200-250 души население и 80 жилища, които ще бъдат обект на преброяване от определен преброител. Един контрольор ще координира работата на няколко преброители. Преброителите и контрольорите ще бъдат подпомагани в своята дейност от общинска администрация Ботевград и от представители на НСИ.  

 Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Със заповед на председателя на НСИ са определени цени/ставки за извършените дейности по провеждане на Преброяване 2021. Със заповедта може да се запознаете тук. 

Възникнали въпроси, относно кандидатстването за преброители и контрольори, може да задавате на имел – obshtina@botevgrad.org  и на тел. 0723/69-114 и 0723/69-115. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *