Областният управител е върнал за ново разглеждане решението за затваряне на ул.“Свобода“ в Ботевград

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов е депозирал Докладна записка до Общински съвет-Ботевград искане съветниците да отменят свое Решение № 176 от Протокол № 9 от 30.07.2020 г.

Докалдната записка е внесена, поради това, че Областния управител на Софийска област е върнал  за ново разглеждане на решението, като е издал Заповед № ВР-11/13.08.2020 г.

Да припомним, че с въпросното решение Общински съвет Ботевград въвежда ограничение на движението на МПС по ул. „Свобода” в участъка на кръстовището с ул. „Акад. Стоян Романски“ (Общински пазар – Ботевград) в двете посоки (съгласно схема – предложение) чрез поставянето на пътни принадлежности – цветарници, при съблюдаване на всички приложими нормативни изисквания. С взетото решение се допускаше още: да се поставят знаци Ж13 „Път без изход“ от източната страна на ул. „Свобода“ след кръстовището с бул. „Трети март“ и от западната страна на ул. „Свобода“ след кръстовището с ул. „Боженишки урвич“; да се премахнат знаците В27 „Забранени са престоят и паркирането“ в източната част на ул. „Свобода“ след кръстовището с бул. „Трети март“ и в западната част на ул. „Свобода“ след кръстовището с ул. „Боженишки урвич“ и се обособят и разчертаят места за паркиране (включително места за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания) при спазване на всички приложими нормативни изисквания.

Мотивите на Областния управител на Софийска област, с което връща за ново обсъждане на решението в Общински съвет-Ботевград са: 

Непосочване на правни основания – чл. 19, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата и чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

Нарушена процедура с оглед липсата па изискуемото от закона за мнозинство за взимане на решение от ОбС, както и липса на поименно гласуване отразено в протокола от заседанието.

На насроченото за 24 септември 2020г заседание на Общински съвет решението ще бъде подложено на ново обсъждане и гласуване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *