Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград продава автомобили на търг

В активите на Община Ботевград има налични материални активи – автомобили, които са в много лошо физическо и експлоатационно състояние, с изтекъл срок па годност – някои от тях со с нулева балансова стойност. В това състояние автомобилите не са необходими, както за дейността на общината, така и за дейността на общинските предприятия и бюджетните дейности,

За материални активи е изготвена пазарна оценка от оценител със сертификат за оценителска правоспособност за машини и съоръжения №300100460/ 14.12.2009 г.

Съгласно чл. 66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, продажбата на движими вещи – частна общинска собственост се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста от наредбата, след определяне на пазарната им цена от оценител и решение на Общинския съвет.

Общински съвет Ботевград следва да приеме решение, с което да даде съгласие за продажбата на автомобилите чрез публичен търг с тайно наддаване и да определи актуални начални тръжни пазарни цени, както следва:

  1.  Сметосъбирачна машина „Щаер 19С28″ , при начална тръжна пазарна цена в размер на 3 500 лв без ДДС.
  2. Лада „Нива“ при начална тръжна пазарна цена в размер на 500.00 лева, без ДДС.
  3. Лада „Нива“ при начална тръжна пазарна цена в размер на 550.00 лева, без ДДС.
  4.  Лада „Нива“ с при начална тръжна пазарна цена в размер па 520.00 лева, без ДДС.
  5.  „Тойота Авенсис“ с регистрационен №СО 7887 СВ при при начална тръжна пазарна цена в размер на 3 100.00 лева, без ДДС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *