Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Официално стартира проект „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“

Откриваща пресконференция по проект „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“ се състоя днес от 10.00 ч в сградата на ОУ “Васил Левски“ Ботевград.

Официални гости на пресконференцията бяха ръководителите на две учебни заведения – Галя Божкова, зам. директор на ОУ “В. Левски“ и Иван Николов – директор на ПГТМ „Хр. Ботев“, Цветанка Георгиева – Управител на Дневния център  за деца и младежи с увреждания, Красимира Петрова – Директор на ТД на Агенция „Социално подпомагане“ – Ботевград, Радослав Христов – представител на РУ на МВР-Ботевград и др. Проектът бе представен от Адриан Ангелов.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Фонд Активни граждани – България“, предоставена  от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Общата му стойност  е 7 хил.евро и срокът за изпълнение е 1 година – от 15 септември 2020 г до 15 септември 2021г.

Проектът е изработен от Местна активна група (МАГ) към Община Ботевград въз основа на реалните нужди в общината за работа с младите роми. МАГ-Ботевград се създаде с помощта на програма „Ромакт“, която е към Съвета на Европа.

Андриан Ангелов припомни, че през 2016 г бяха назначени първите медиатори от общността, с  финансиране от Община Ботевград. Tой съобщи, че към днешна дата образователните и здравните медиатори , и общностните работници са 22 души.  По думите му те са назначени по предложение на МАГ. На следващата година МС отпусна допълнителни средства за всяко училище, където има уязвими деца и ученици от ромски произход.

Целта на проекта „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“, е да се мотивират минимум 15 млади хора от ромски произход, за вземане и формиране на решения, за формулиране на политики в община Ботевград. „Ние няма да връщаме , ако има желаещи повече от този брой. Готови сме да работим с всеки, който ни потърси или по препоръка на учебните заведения в Ботевград “, каза Адриан Ангелов през аудиторията.

В рамките на проекта петнадесетте млади хора ще преминат специално обучение за участие в публични политики от експерти. Това ще бъдат адвокат Даниела Михайлова, която ще ги запознае с правните аспекти на участието в публични политики на местно ниво и националния координатор по програма „РОМАКТ“ Лилия Макавеева, която ще ги обучи на методи за оценка на нуждите на общностите и застъпничество за посрещане на тези нужди.

 „Една от главните цели на проекта е всеки да знае своите права, но и отговорности. Думата интеграция не ми харесва. Действително тя е  едно бреме за всички. За тези, които казват,  че наливат пари в тази сфера, и за тези , които казват, че не достигат до тях. В крайна сметка никой не е доволен от това нещо. Просто се изписват едни средства, без реален резултат. За това тръгваме да променим бъдещето си с този проект – Отвътре на навън“. Това каза Иван Иванов – здравен медиатор. Той припомни, че в предходните  4 години усилията на МАГ бяха насочени в идентифициране на проблемите, в подкрепа на младите хора, които учат и продължават да учат средно или висше образование, в задържане на децата в училище – един много сериозен проблем.

Първата дейност от проекта  „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“ ще бъде в рамките на три месеца да бъдат идентифицирани  младите роми, които ще бъдат включени в изпълнение на дейностите по проекта. Това ще бъде реализирано чрез провеждане на неформални групови срещи в ромските квартали на община Ботевград.

Целите на проекта са:

Изготвяне на оценка на нуждите на общностите в населените места с концентрирано ромско население. Ще бъдат направени 18 бр.(средно по 3 срещи в гр. Ботевград, с. Врачеш, с. Литаково, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец) неформални групови срещи на територията на община Ботевград, които ще бъдат организирани от обучените младежи и от теренни сътрудници (образователни и здравни медиатори). На срещите ще бъдат обсъдени 5 приоритетни области: Образование, Здравеопазване, Заетост, Инфраструктура и Култура. 15-те обучени ромски младежи ще направят оценки на нуждите за всяко населено място и за всеки приоритет, на базата на които ще формулират предложения и ще ги внесат към съответната институция за решение.

Застъпничество за формулираните предложения пред институциите в община Ботевград. Екипът на проекта и 15 млади роми ще организират срещи с представители на институциите на територията на община Ботевград: Председателя на Общинския съвет, Кмет на община Ботевград, директор на дирекция „Социално подпомагане“, директор „Бюро по труда“.

В последвалата дискусия бяха изразени гледни точки относно бъдещата работа  в рамките на проекта.

Радослав Христов отправи въпрос , каква е ангажираността на степендиантите към ромския образователен фонд в проекта и дали са активни към работата на МАГ.  Именно те би трябвало да са мотора на различни инициативи, според него. Андриан Ангелов обясни, че въпросът е правилен и ,че студентите по право участват в такива дейности. По думите му за стипендия миналата година са кандидатствали 5-6 души.

Участието на младите роми в този проект ще дава ли възможности при последващо обучение – следване в университет, попита Иван Николов. Той увери, че има ученици от ПГТМ, които биха се включили в проекта.

Галя Божкова изрази мнение, че менторството в рамките на проекта е много важен въпрос, тъй като става дума за подрастващи. „Хубаво е да се обучат тези млади хора, да се намери баланса между натрупването на техния опит и самочувствието на можещи хора . Стъпките дори да са много малки, те ще дадат своя резултат и те да придобият усещането, че работата им има смисъл“, заяви Божкова.

В края на пресконференцията Адриан Ангелов съобщи, че на следващата среща 15-те млади хора ще бъдат официално представени.

Информация за проекта: www.activecitizensfund.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *