Първа копка пред две жилищни сгради даде старт на проекти за въвеждане на енергийна ефективност в Ботевград

Два проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност получиха днес официален старт със символична първа копка. Преди това се състояха две пресконференции, представящи предмета и целите на двата проекта. Те бяха представени от Даниела Константинова от „Би Ен Ай Студио“, фирмата, която е сключила договор с община Ботевград за презентиране на проектите по енергийна ефективност. Церемониите по откриване на строителните площадки извършиха зам. кметовете Борис Борисов и Румен Христов.

Проектите са с наименование  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград“- етапи 1 и 5”, касае процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проектите:
Подобряване качеството на живот в град Ботевград чрез повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от жилищната инфраструктура на Ботевград.

Общата стойност на първия проект е 1 121 903,78 лева, от които от ЕФРР 953 618,23 лева, Национално финансиране 168 285,55 лева.

В изпълнението на проекта са включени следните сгради:
сградата на РУ на МВР -Ботевград, гр. Ботевград и 4 сгради от жилищната инфраструктура: „Славейков 20“кв.39, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20; „Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4; „Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2; „Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16.

В резултат на изпълнението на проекта ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сгради в размер на 1 251 750,90 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 249,75 тона CO2 и 30 домакинства, ще преминат в по-горен клас на енергопотребление.

Вторият проект, който бе представен днес е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград – етап 5“. Общата стойност на втория проект е 1 154 690,18 лв., от които от ЕФРР 936 923,46 лева, 165 339,42 лева- Национално финансиране.

Проектът  включва: Физкултурен салон към ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 2; Mногофамилни жилищни сгради: „Детелина“, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39; „Хоризонт“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70.

В резултат от изпълнението на проекта ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сградите в размер на 1 219 085,90 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 241,84 тона въглероден двуокис, 40 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, ще се създаде по-приветлива и комфортна среда  за служителите и децата , посещаващи ОУ“Н.Й.Вапцаров“.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *