Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Директорът на ОУ“Св.Св. К. и Методий“ Скравена представи в БТА резултатите от дейността по проект „Възможности в пъзела от етнически нужди“

Днес , 22 декември 2020 г. директорът на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Петко Петков представи в БТА резултатите от дейността по проект „Възможности в пъзела от етнически нужди“ – № 2017-1-BG01-KA201-036365.

Проектът е финансиран от Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства 2017-2020“, сектор „Училищно образование“.

Участници в прескоференцията бяха Петко Петков – директор на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий „, с. Скравена и координатор по проекта, Антоанета Календерова –  академичен директор на Частно средно езиково училище „Британика“ – София, и магистър инж. Момчил Петков – преподавател в ТУ гр. София и обучител по проекта.

След извършеното класиране проектът бе оценен с най-висока оценка – 97, 5 точки от 100 възможни. „Този висок резултат ни задължи да работим отговорно и в екип за постигане целите на проекта“, подчерта директор Петков.

Проектът стартира на 1-ви септември 2017г и срокът му за изпълнение бе 3 години. Стойността му е 300 052 евро. Партньори в проекта бяха България, Полша, Испания и Турция. Основната цел бе разработване на периодичен образователен иновавтивен подход и продукти, насочни към към социалното приобщаване. Подходът се базира на методическите разработки на френския педагог Салестен Френе. Обучението по тази методика е предимно по преживяване, сподели г-н Петко Петков.

Постигнатите резултати могат да се обобщят в няколко групи:

1) Повиши се равнището на грамотност и успеха на ученицит от Мн.добър 4.51 на Мн. добър 5.00 в края на проекта.

2) Повиши се квалификацията на педагогическите специалисти и умения да работят с информационни технологии (електронни платформи и разработване на електронни образователни ресурси). Те придобиха умения по професията „Организатор на интернет приложения“ и за преподаване по специалната методика на Селестен Френе.

3) Елиминиране на преждевременно отпадане и напускане на ученици.

По време на реализиране на проекта бяха извършени следните дейности:

  1. Разработване на интелектуални продукти , като методическо ръководство за прилагане на педагогика на Рене в Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап и са разбработени уроци.
  2. Проведени бяха краткосрочни обучения на 27 педагогически специалисти за разработването на интелектуални продукти и прилагането им. Тези обучения се проведоха на три етапа – в София, в Турция и в Испания.
  3. Проведения бяха 6 партньорски срещи – три в България, по една в Турция, Испания и Полша.
  4. Мултиплициращи събития – прескоференции във всяка една от държавите-партньори по проекта. Директорът Петко Петков заяви, че дейностите по проекта са били насочени предимно към социално включване и отворени към иновативните методи на дигиталната ера. Циалното представяне като основен приоритет в проекта и стратегическото партньорство между образователните институции на България, Турция, Полша и Испания да бе това е положителен резултат. Независимо от етническите и културни различия и чрез въведения иновативен подход училището успява да преодолее социалното изключване и неравнопоставеност особено при децата от уязвимите групи. Нашия проект на базата на равенство дискриминация споделени ценности Проектът беше реализиран възо снова на споделени ценности и равнопоставеност, толерантност и сътрудничество. Работата продължава със стартирането на новия проект „Ре Оупън“ по дейност „Стратегическо партньорство“, сектор „Училищно образование“, което е за надграждане на постигнатото и за развиване на дигиталната креативност, образователните иновации, за повишаване на мотивацията за учене. В новия проект също е заложено разработване на уроци, като идеята на директора Петко Петков е да се разработят иновативни уроци по физическо възпитание и спорт. „Чрез спорта се градят добри общества и общности, така че да можем да приложим олимпийските принципи“ , заяви Петков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *