Обявяване в ликвидация на „ВиК Бебреш“ ЕООД предстои да гласува Общински съвет

Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „В и К Бебреш”ЕООД .Това решение предстои утре да гласуват общинските съветници в Ботевград. Освен това съветниците ще трябва да решат дали да бъде назначен за ликвидатор на „В и К Бебреш” ЕООД лицето Ивайло Николов Бойчев, както и да му утвърдят месечното му възнаграждение, което да е в размер на минималната работната заплата за страната. Това предлага вносителят на Докладната записка – кметът Иван Гавалюгов.

Възнаграждението на ликвидатора да бъде за сметка на собствени приходи на Община Ботевград, с предлага още.

Общиски съвет ще задължи и упълномощи ликвидатора на „В и К Бебреш” ЕООД да предприеме всички действия по обявяване на дружеството в ликвидация съгласно Търговския закон.

Предстои Общинският съвет да определи срок на ликвидация до 8 месеца, считани от деня на влизане в сила на решението.

Община Ботевград е едноличен собственик на капитала на „В и К Бебреш” ЕООД .

Да припомним, че 01.04.2019 г. дейността по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Ботевград премина от „В и К Бебреш” ЕООД към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. След тази дата ВиК системите и съоръженията – публична общинска собственост преминаха в управление на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.

„В и К Бебреш” ЕООД прекрати дейността по поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, а персоналът бе назначен във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.

Към настоящия момент търговското дружество не извършва никаква дейност и няма служители назначени по трудов договор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *