ОП БКС-Ботевград ще стопанисва и експлоатира Регионалното депо след Нова година

С Решение №221/ 19.10.2012 г. на Общински съвет – Ботевград е създадено Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци” – гр. Ботевград с предмет на дейност: експлоатация на обект Регионално депо за неопасни отпадъци.

С цел оптимизация на разходите за стопанисване и експлоатация на депото и повишаването на ефективността от дейността, с Решение №163/ 30.07.2020 г. Общински съвет Ботевград възложи на Кмета на община Ботевград да внесе в Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъци те – регион Ботевград“ предложение и да гласува „ЗА“ промяна на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци, като считано от 01.01.2021 г. дейността по стопанисване и експлоатация на депото се поеме от Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – гр. Ботевград.

Във връзка с изпълнение на решението на общинския съвет на 27.10.2020 г. в гр. Ботевград се проведе Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Ботевград“, което по т. 1 от дневния ред взе следното решение:

„Приема Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – гр. Ботевград да изпълнява дейността по стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ботевград“, считано от 01.01.2021 г.

На заседанието присъстваха следните лица с право на глас:

  • Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград;
  • Венета Златева, старши инспектор „Екология, устойчиво развитие и иновация“ в Община Етрополе, упълномощен представител на кмета на Община Етрополе, съгласно пълномощно Лг П-27 от 26.10.2020 г. от кмета на Община Етрополе;

На заседанието присъстваха и следните липа без право на глас:

  • Румен Христов, зам.-кмет на Община Ботевград;
  • Гергана Николова, нач. отдел УПП в Община Ботевград;
  • Деян Николов, зам.-кмет на Община Правец;
  • Мария Лазарова, гл. експерт „ООС“ в община Правец;
  • Ивайло Иванов, нач. отдел „ЕФП и П“ в община Етрополе.

Поради тази причина се налага от същата дата ОП „РДНО“ да бъде закрито. Това решение ще вземат утре общинските съветници в Ботевград, на редовното си заседание, което запчова в 17.00ч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *