Лавката в ОУ“Отец Паисий“ ще се отдава под наем

Директорът на ОУ“Отец Паисий“с. Врачеш е депозирала молба в общинската администрация в Ботевград да бъде назначена процедура за отдаване под наем на помещение за училищна лавка, намиращо се в приземен етаж на училището. Помещението е 30 кв.м. и до 2014г е било използвано със същата цел. Помещението може да бъде ползвано пълноценно 9 месеца в годината -от 15 септември до 15 юни, счита Даниела Дойчева.

По този повод кметът на община Ботевград предлага на Общински съвет да даде съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 4 години на въпросния недвижим имот – публична общинска собственост. Вносителят на предложението предлага началната тръжна месечна наемна цена да бъде в размер на 90.00 лв., без ДДС. Сделката е облагаема.

Помещението да се използва в регламентирания от МОН учебен период на годината-от 15.09. до 15.06 е едно от изискванията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *