Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Стартира обществена поръчка за подмяна на водопровода във Врачеш за над 800 хил.лв

Община Ботевград обяви днес обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната система на село Врачеш, община Ботевград – Етап 1”.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 814 344,36 лева (без ДДС). Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 23:59 часа на 10.03.2021 г. 

Обществената поръчка има за цел реконструкция на част от вътрешно-разпределителната  водоснабдителна мрежа на с. Врачеш, община Ботевград. Изпълнението на предмета на поръчката е от изключителна важност за жителите на с. Врачеш, предвид факта, че водопроводите и съоръженията към тях, са изграждани през 1961 г., често аварират,  и са материално остарели и вредни за здравето на хората.

Изградената и функционираща в момента водопроводна мрежа е изградена от азбестоциментови и стоманени тръби, които са почти амортизирани и с недостатъчна проводимост. Налице са значителни загуби на питейна вода от водоснабдителната система, дължащи се най-вече на незавидното състояние на мрежата. След осъществяване на проекта ще бъде подобрена водоснабдителната система, ще бъдат намалени загубите от течове, ще се осигури снабдяване на всички потребители с вода за питейни нужди с необходимото количество и налягане. 

Предвидените нови тръби и сградни отклонения са от полиетилен висока плътност, които ще се свързват на челна или електродифузна заварка с цел елиминиране на евентуален теч. Предвиждат се пожарни хидранти –надземни и шахти.

Общата дължина на водопроводната мрежа предмет на обществената поръчка е 2 262,50 метра, пожарни хидранти (ПХ) 13 броя; шахти 13 броя и спирателни кранове (СК) 10 броя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *