Ден: 09.04.2021

https://youtu.be/ECXzbi31Lds Регионалното депо за твърди битови отпадъци е създадено с решение на Общински съвет--Ботевград през 2012 г. От началото на...