Ден: 23.04.2021

Регионален кръг на Националното състезание „Най-добър автомонтьор и водач на МПС“ бе открит днес в 13.30ч в ТПГ“Стамен Панчев" Ботевград....