Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Интегрирани открити уроци по Национална програма „Иновации в действие“се проведоха в ОУ“Никола Й.Вапцаров“ – Ботевград

На 27 и 28 – ми април ОУ“Никола Вапцаров“ Ботевград реализира интегрирани открити уроци по Национална програма „Иновации в действие“ , в партньорство с две учебни заведения – иновативното Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“- Самоков с директор Ирена Боцева и неиновативното Основно училище „Св. Климент Охридски“- град Павликени. Официален гост бе г-жа Росица Иванова – Началник на Регионалното управление по образование – София област, която посети някои от откритите уроци.

Училищната изява бе открита с официална церемония, на която директорът Петя Кочкова приветства гостите с „Добре дошли“, а седмокласничката Диана Иванова отправи към  тях специален музикален поздрав.

Проведени бяха няколко открити уроци по дигитална математика, на базата на иновативен интегриран подход , който представлява съвместно преподаване на една тема в съчетание с учебен материал по други предмети – математика, музика, география и природни науки. Интегрираните уроци се състояха във II „а“ клас с класен ръководител Славейка Калфова , във II „г“ клас с класен ръководител Румелия Янкова, VI „а“ клас с преподавател по математика Бисерка Петкова и VI „б“ клас с преподавател по математика Силвия Йорданова. Освен решаване на текстови задачи, учениците демонстрираха умения за работа в приложения и платформи с таблети  и пишещи устройства.

Във втората част на откритите уроци бяха представени знанията и уменията на учениците в шести клас. В  VI „а“ клас това бе темата „Множества и операции с тях“ и трябваше да изпълнят задачи в „Джъмборт“. Шестокалсници определяха множества и подмножества, сечение на множества и обединение на елементи на множества.

В откритите интегрирани уроци на двата шести класа се включиха преподавателите по музика (Татяна Цонкова) и по „География и икономика“ (Анита Цветкова). Те поставиха за решаване пред учениците  интересни и нетипични задачи.

В интегрираната междупредметна задача по „География и икономика“ учениците  имаха за задача след като изгледат видеоматериал на „Академико“, да запишат основното и видовете население на Южна Америка в кръговете на Ойлер-Вен.  

В края на часовете във всички класове бе извършено обобщение знанията на учениците, като те стигаха самостоятелно до изводите.