Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„Бюро по труда“ Ботевград обявява свободно място за „трудов посредник-ромски медиатор”

Дирекция „Бюро по труда“ Ботевград обявява подбор за свободно работно място за длъжността „трудов посредник-ромски медиатор” към Агенция по заетостта, по Национална програма „Активиране на неактивни лица” с място на работа дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Минимални изисквания:

 • образование – средно
 • професионален опит – не е задължителен
 • работа с компютър (Microsoft office) на добро ниво

Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:

 • знания в областта на : законодателната уредба в областта на заетостта, образованието, социалното подпомагане и др., както и знания за програми и насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджет;
 • умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип;
 • владеене на чужд език;
 • професионален опит, свързан с реализацията на програми и проекти на пазара на труда, и/или с подпомагане на услуги на физически лица в областта на заетостта, образованието и социалното подпомагане.

Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок до приключване на Национална програма „Активиране на неактивни лица”

Информация за длъжността:

         Идентифицира групите от неактивни и обезкуражени лица и техните потребности чрез провеждане на неформални индивидуални и групови срещи; Инициира и участва в организирането и провеждането на информационни кампании с неактивни и обезкуражени лица за информирането им относно нормативната уредба, правата и задълженията на търсещите работа лица и услугите по заетостта в дирекция „Бюро по труда”; Мотивира и консултира неактивни и обезкуражени лица за активно поведение на пазара на труда, регистрация и ползване на услугите на дирекция „Бюро по труда”; Идентифицира съществуващи пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа и ги подпомага за преодоляването им като ги насочва към други услуги предоставени от дирекция „Бюро по труда”.

Основна месечна заплата на длъжността е 750 лв., като възнагражденията на служителите се финансират изцяло от Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в подбор – по образец;
 • ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигерителен стаж);
 • декларация по образец (образец 1 и образец 2);
 • автобиография (CV) – европейски формат.

Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след обявяване на подбора на Интернет страницата на дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *