Ден: 14.06.2021

Днес Общинската избирателна комисия в Ботевград заседава по повод възникналата необходимост от отпадане на починалия Георги Цветанов Георгиев, като общински...