Ден: 16.06.2021

Община Ботевград насрочва за 22 юни/вторник/ от 18:00 ч. обществено обсъждане на идеен проект за етапно изграждане, рехабилитация и обновяване...