Ден: 18.06.2021

В Община Ботевград е постъпило искане от името на Камелия Веселинова Стоянова и Николай Драганов Стоянов, родители на Деян Николаев...